Rodinný dom K, Čermeľ
2. júna 2018
Kúpeľňa B
2. júna 2018
Rodinný dom S / Michalovce