Interiér Tichá, Prešov
2. júna 2018
Interiér ST, Humenné
2. júna 2018
Interiér T / Vranov n.T.