Interiér ST, Humenné
2. júna 2018
Interiér S / Domaša
2. júna 2018
Interiér S1 / Košice