Interiér S / Domaša
2. júna 2018
Interiér M, Humenné
2. júna 2018
Interiér N / Košice